הדפס עמוד


תכנית מתאר מחוזית למחוז המרכז - תיקון 21  tmm3-yiudim-4
 קרית ביאליק - "ביאליק על הפארק"  .jpg_400
  צומת קסם - מרכז תעסוקה  .jpg_400_01
 "אזורי רחובות החדשה" - רחובות  .jpg_400_02
גני תקוה - הרחבה צפונית  .jpg_400_03
סביוני נצר סירני - שכונת מגורים  .jpg_400_04
   
   
   
   
   

הדפס עמוד